Úvod

„Ak chcete mať voľnú a čistú hlavu na premýšľanie,

musíte z nej vyhodiť všetko, čo ju zaťažuje. Upratovanie v hlave má rovnaké princípy

ako upratovanie v dome.“

Warren BuffettUpratovanie nebytových priestorov

Sme odborníci na pravidelné upratovanie nebytových priestorov ako sú:

 

Pod pojmom komplexne môžeme povedať, že sa jedná o upratovanie a čistenie všetkých druhov podláh, tepovanie kobercov, čistenie všetkých typov nábytku, sanity, armatúr, skla, okien, plastových stien, umývateľných stien,  umývanie objektov z vonkajšej strany aj vo výškach, údržba ciest a chodníkov priľahlých k objektu – letná aj zimná údržba, záhradnícke práce, výsadba trávnikov, ich údržba, údržba zelene, stromov.

 

Spoločnosť MIMASBB s.r.o. sa postupne vyvíjala od podnikania prostredníctvom fyzickej osoby až po dnešný stav. V oblasti upratovanie pôsobíme viac ako 10 rokov a dá sa povedať, že za daný čas sme získali veľmi veľa skúseností, kttoré aplikujeme do stávajúcich a nových projektov s cieľom zvyšovania kvality a efektivity ako aj znižovania nákladovosti a ceny pre koncového zákazníka.

 

Poskytujeme:

 

Pracovníci sú starostlivo vyberaní. Pred nástupom musia preukázať svoju bezúhonnosť a počas skúšobnej doby sú sledovaný pričom sa dbá na kvalitu práce, presnosť a etablovanie sa do priestoru odberateľa.

 

Dnes je naša fluktuácia pod 7% ročne.  Za tento údaj vďačíme starostlivému výberu pracovníkov, práce vedúcich pracovníkov ako aj podmienkam pre pracovníkov poskytovaným zo strany spoločnosti MIMASBB s.r.o.

 

Sme držiteľmi certifikátov:

        ISO 14001ISO 9001