Služby

Upratovanie administratívnych, kancelárskych a komerčných priestorov

 • Sme vyškolený odborníci pre upratovanie a čistenie
 • Poskytujeme pravidelný servis upratovania a čistenia kancelársky a komerčných priestorov vrátene priľahlých priestorov v rámci interiéru a exteriéru. K tomu poskytujeme zimnú, letnú údržbu ciest a parkovísk ako aj záhradnícke práce v interiéry a exteriéry.  Umývanie budov zo zeme alebo vo výškach na lane.
 • Spoločnosť MIMASBB s.r.o. Vám na základe doterajších skúseností vypracuje plán upratovania podľa Vašich očakávaní a využitia priestorov. Tento potom etabluje a pravidelne vykonáva. O výkone prác Vás bude informovať priebežne, alebo prostredníctvom zavedeného evidenčného systému si môžete dodané a plánované práce skontrolovať.
 • Pre priestory dodávame papierovú hygienu, hygienické prostriedky ( mydlá, gely, speňovače), zásobníky a držiaky. Pre spríjemnenie priestorov rôzne typy osviežovačov vzduchu, práčky vzduchu apod.
 • K vstupom do komerčných priestorov a iných priestorov Vám dodáme rôzne typy vstupných čistiacich rohoží, ktoré pravidelne vymieňame najmä v zimnom období.
 • Súčasne pri výkone servisu kontrolujem funkčnosť jednotlivých častí vybavenia a na tieto poškodenia, alebo nefunkčnosť upozorňujeme prostredníctvom dohodnutých postupov. O vykonaných hláseniach vedieme evidenciu, ktorá je k dispozícii pre odberateľa.

 

KONTAKTUTE NÁS

 

Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch

 • Mať dobre uprataný vstup do domu, schody medzi poschodiami,  chodby pred dverami, výťahy –  vždy a dobre, bez nutnosti sledovania kto má tento týždeň službu.
 • Tak toto bol dôvod prečo nás začali oslovovať spoločenstvá bytových vlastníkov.
 • Dnes im poskytujeme služby v rozsahu bežných požiadaviek upratovania a čistenia spoločných priestorov – schodísk, chodieb, spoločných terás, vstupov, vestibulov.
 • Okrem týchto bežných služieb poskytujeme aj možnosť umývania sklenených časti budov výškovými prácami. Záhradnícke práce v okolí, kosenie trávy, výsadba kvetov, kríkov.
 • Tiež zabezpečujeme veľkoobjemové kontajnery na stavebnú suť, odvoz prebytočných vecí „ jarné upratovanie“. Odpad  vždy ekologicky zlikvidujeme.